واریکوسل چیست

هر آنچه که باید در مورد واریکوسل بدانید

واریکوسل زمانی رخ می دهد که وریدهای درون کیسه بیضه بزرگ می شوند. از میان صد مرد، ده تا 15 نفر واریکوسل دارند. این بیماری مانند واریسی شدن یک ورید در پا است. معمولا...