13 نکته برای سلامت مثانه و آلت تناسلی

افراد به ندرت درباره سلامت مثانه صحبت می کنند، اما همه تحت تاثیر آن هستند. بزرگسالان هر روزه حدود یک لیتر و نیم ادرار را از طریق مثانه از بدن خارج می کنند. هم زمان...