هزینه نوار عصب و عضله در تهران

هزینه نوار عصب و عضله چقدر است؟

ابتدا تعاریف متدوال وزارت بهداشت را برای شما تشریح کرده و سپس تعرفه نوار عصب را در کلینیک تخصصی “یادمان” را با تعرفه مصوب وزارت بهداشت مقایسه می کنیم.

تعرفه وزارت بهداشت برای نوار عصب و عضله:

انجام معاینات الکترودیاگنوز (EMG و NCS)؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز و کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج F و H، ارائه تشخیص و تهیه گزارش برای یک اندام مبلغ 340 هزار تومان می باشد.

انجام معاینات الکترودیاگنوز (EMG و NCS)؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز و کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج F و H، ارائه تشخیص و تهیه گزارش برای دو اندام مبلغ 420 هزار تومان می باشد.

انجام معاینات الکترودیاگنوز (EMG و NCS)؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز و کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج F و H، ارائه تشخیص و تهیه گزارش برای سه اندام مبلغ 490 هزار تومان می باشد.

انجام معاینات الکترودیاگنوز (EMG و NCS)؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز و کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج F و H، ارائه تشخیص و تهیه گزارش برای چهار اندام مبلغ 580 هزار تومان می باشد.

در مورد تست نوار عصب و عضله بیشتر بدانید

مرکز نوار عصب و عضله “یادمان” با توجه به تجهیزات مدرن و پیشرفته در قسمت نوار عصب،‌ جهت رفاه حال بیماران گرامی از تعرفه نوار عصب و عضله کاسته و بیست درصد کمتر از تعرفه مصوب وزارت بهداشت دریافت می کند.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی با شماره‌های ۰۲۱۸۸۰۷۴۱۹۶ و ۰۲۱۸۸۰۸۸۵۴۱ تماس حاصل فرمایید